Via Sacra - z Wangu do Goerlitz

Projekt unijny parafii w Karpaczu

09.05.2013

W Goerlitz i Karpaczu zakończono realizację pierwszego etapu projektu unijnego Via Sacra oraz rozpoczęto drugi etap.


Via Sacra - z Wangu do Goerlitz

Dnia 8 maja 2013 r. odbyła się w Görlitz uroczystość zamknięcia I etapu i rozpoczęcia II etapu prac projektu unijnego, realizowanego przez parafię Wang w Karpaczu. W święto Wniebowstąpienia Pańskiego odbyła się podobna uroczystość w Karpaczu.
 
Wzięli w niej udział między innymi ks. bp Ryszard Bogusz, burmistrza Karpacza Ryszard Rzepczyński, Margit Kempgen, wykonawcy prac, inspektor nadzoru, rada parafialna oraz inni goście.
 
Po Uroczystości w Domu Parafialnym uczestnicy zapoznali się z przeprowadzonymi pracami. Uroczystość zastała zakończona w kościele Wang, w czasie której kazanie wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz.
 

Parafia Ewangelicko Augsburska Wang wraz ze swoim wieloletnim partnerem, Evangelische Kulturstiftung Görlitz, na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i sukcesów uzyskała kolejne dofinansowanie z funduszy europejskich. W dniu 27.09.2012 Komitet Monitorujący zatwierdził przyznanie dofinansowania dla naszego kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 -2013. Projekt pod nazwą „Wędrowanie bez granic-wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra – ETAP II”, jest kontynuacją realizowanego w latach 2010-2012 I Etapu.
 

W wyniku dotychczasowych wspólnych prac parafii i partnera, zarówno na etapie przygotowania, jak i wdrażania I Etapu projektu, zidentyfikowano kolejne problemy i doprecyzowano dalsze potrzeby, wynikiem których było podjęcie rozmów nad kontynuacją projektu. Dzięki owocnej współpracy obu zaangażowanych Instytucji, i efektom jakie w tym momencie już zostały osiągnięte, zarządcy zarówno Parafii Ewangelicko Augsburskiej Wang, jak i Evangelische Kulturstiftung Görlitz podjęli decyzję o przystąpieniu do drugiego etapu. W toku spotkań odbywających się na kanwie realizowanego już I Etapu, skonkretyzowano cele, dalsze działania, grupy docelowe, ustalono harmonogram finansowo – czasowy i przystąpiono do dalszej współpracy poprzez podpisanie kolejnej umowy partnerskiej. Prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami trwały od grudnia 2011 roku aż do sierpnia 2012 r. Ostatecznie ciężka praca i poświęcenie wielu osób zostało wynagrodzone w postaci uzyskanego dofinansowania. Nie mniej jednak przed nami kolejne dni, miesiące wytężonej pracy nad wdrożeniem projektu.
 
Projekt i tym razem obejmuje zarówno zadania infrastrukturalne, jak i promocyjne oraz integracyjne. W Karpaczu przeprowadzone zostaną prace w obrębie kompleksu kościoła WANG w Karpaczu, w ramach których realizowane będą restauracja, modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych krużganków kościoła WANG, restauracja zabytkowej fontanny oraz oświetlenie kompleksu WANG. Natomiast w Goerlitz zrealizowane zostaną prace zwiększające dostępność cmentarza Św. Mikołaja dla turystów poprzez przebudowę, dostosowanie tras do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
 
Ponadto, w ramach partnerstwa opracowane zostaną album i ulotka prezentujące odwiedzającym zabytki słynnej trasy turystycznej Via Sacra. W Karpaczu i Görlitz zamontowane zostaną stanowiska komputerowe, oraz mapy turystyczne przedstawiające najcenniejsze zabytki i atrakcje pogranicza turystom odwiedzającym obiekty Kościoła Wang i kompleksu Św. Grobu. Natomiast, celem integracji ludności pogranicza polsko – niemieckiego zorganizowane zostaną dwie edycje 5-cio dniowego obozu rowerowego z elementami nauki języka polskiego i niemieckiego dla dzieci i młodzieży.
 
Projekt, podobnie jak jego pierwszy etap, opiera się na czterech filarach partnerstwa tj. wspólnym przygotowaniu, wspólnym personelu, wspólnej realizacji i wspólnym finansowaniu. Realizacja projektu jest zgodna z założeniami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia, i zmierza do osiągnięcia następujących celów: wzrost integracji kulturowej regionu polsko-niemieckiego, zmniejszenie barier językowych, poprawa jakości życia mieszkańców pogranicza, wzrost zadowolenia turysty, wzrost uczestnictwa turystów w ofercie kulturalnej, poprawa wizerunku atrakcji turystycznych na trasie Via Sacra.
 
Łącznie projekt opiewa na 279 075,71 Euro, z czego 85% czyli 237 214,35 Euro Wnioskodawca wraz z Partnerem projektu otrzyma w ramach dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach dotacji Parafia Ewangelicko Augsburska Wang planuje zrealizować zadania o wartości 228 723,87 Euro, a wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 194 415,29 Euro. Natomiast Evangelische Kulturstiftung Görlitz wdroży inwestycje po stronie niemieckiej o łącznej wartości 50 351,84 Euro, z czego 42 799,06 otrzyma w ramach dotacji z UE. Projekt realizowany będzie od lutego 2012 do czerwca 2014. Natomiast wskaźnikiem monitoringowym, ustalonym na potrzeby Programu będzie liczba osób, które wezmą udział we wspólnych działaniach edukacyjnych i szkoleniowych na poziomie 50 osób.
 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dziedzictwo kulturowe regionu może zostać zachowane w doskonałej formie dzięki funduszom europejskim.

  

ks. Edwin Pech
 
 
Więcej informacji o dotacjach unijnych, z których skorzystała Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang - zobacz tutaj.


 


 • W co wierzymy?

  Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-
  Augsburskiego streszczają 4 zasady.

  sola Scriptura - jedynie Pismo
  sola Gratia - jedynie Łaska
  sola Fide - jedynie Wiara
  solus Christus - jedynie Chrystus

  czytaj więcej
 • Galeria fotografii

  • Codziennik kobiet
   Codziennik kobiet
  • 140 lat kościoła i 500 lat Reformacji
   140 lat kościoła i 500 lat Reformacji
  • O Reformacji w Toruniu
   O Reformacji w Toruniu
  • Już od 1 lipca...
   Już od 1 lipca...
  • Nagroda Korfantego dla bp. Niemca
   Nagroda Korfantego dla bp. Niemca
  • Czytanie Reformatora Tom 2
   Czytanie Reformatora Tom 2
  • Krok dalej w poznawaniu Boga
   Krok dalej w poznawaniu Boga
  • Dni otwartych drzwi
   Dni otwartych drzwi
  • Nabożeństwo i koncert reformacyjny
   Nabożeństwo i koncert reformacyjny
  • Piątek na EDK
   Piątek na EDK
 • O naszym Kościele

 • Kalendarz wydarzeń

  «Czerwiec 2017»
  Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
          01 02 03
  04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14
  19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30