Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mt 5,16

Panie, Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam przykład, jak mamy postępować. Wytyczyłeś nam drogę przykazaniami i powiedziałeś wyraźnie, co jest dobre, a co złe. Prosimy Cię, Panie, pomóż nam podążać tą drogą, pomóż nam też być drogowskazem dla innych. Panie, spraw, niech ludzie naśladują to, co w nas dobre i co czynimy na Twoją chwałę. Być może nie mamy w sobie jeszcze tyle światła, ile byśmy chcieli, może potrzeba nam jeszcze Twoich drogowskazów. Pokaż nam, w jaki sposób mamy postępować, aby inni mogli nas naśladować. Dziękujemy Ci za każdy nowy dzień, który przybliża nas do Ciebie.
Amen.

źródło