A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Hbr 1,13–14

Ty, Panie, stworzyłeś ten piękny świat. Stworzyłeś niebo i ziemię, zwierzęta i rośliny, człowieka i anioły. Dziękuję Ci z całego serca za to piękne stworzenie. Dziękuję Ci za anioły, które mnie otaczają, czy to w postaci ludzkiej, czy niewidocznej dla mojego oka. Jakże ubogie byłoby moje życie bez ich służby! Bez miłego uśmiechu, dobrego słowa, bez pomocnej dłoni, bez dobrej myśli, bez nadziei… Dziękuję Ci, że razem ze mną walczą codziennie przeciw złu i nie poddają się w tej ciężkiej walce z szatanem. Dziękuję Ci, że mi je posłałeś, w imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.
Amen.

 

źródło