Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty. 5 Mż 3,27

 

Boże Ojcze Niebieski, w imieniu Twojego Jednorodzonego Syna dziękuję Ci za Pismo Święte, które pozwala zachować opanowanie i równowagę w zmieniających się okolicznościach życia. Ty, Panie, w swoim Słowie wielokrotnie zapewniasz o tym, że jesteś taki sam na wieki (Hbr 13,8). Świeżo w mojej pamięci tkwi słowo „zmiana” i nasuwa przykre skojarzenia: niestały, nieprzewidywalny, niewygodny. Choć ten temat nadal pozostaje trudny, to jestem przekonana, że nie byłabym w stanie docenić niezmiennej natury Boga bez postrzegania Jego atrybutów na tle takich przełomów w swoim życiorysie.
Panie Boże, dziękuję Ci, że bez względu na zmiany mam bezcenny luksus pokładania ufności w Tobie i w Twoim Słowie. Głęboko wierzę, że nie istnieje solidniejsza polisa ani korzystniejsza lokata ponad to. Wyłącznie u Ciebie, Panie Zastępów, mogę skutecznie poszukiwać schronienia, które pomoże mi przejść „suchą stopą” przez meandry codziennego życia.
Amen

źródło