Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. 1 Tm 2,1

Dzięki Ci, Boże, za dar mowy. Za to, że potrafimy powiedzieć, co czujemy w swoich sercach, za to, że potrafimy pocieszać jedni drugich, za to, że potrafimy ich wysłuchać. Daj nam, Boże, dar zrozumienia, dar pokory, abyśmy mogli bez osądzania wysłuchać jedni drugich i abyśmy jedni drugich słowem i czynem wspierali. Daj nam zrozumieć, że tak jak rozmawiamy z innym człowiekiem, tak samo możemy rozmawiać z Tobą. Dziękuję za to, że Ty chcesz nachylić do mnie swego ucha, że słuchasz także tego, co niewypowiedziane słowem. Wiem, że nie wszystko potrafimy wypowiedzieć, nie wszystko pamiętamy. Dziękuję Ci za to, że Ty znasz moje myśli i masz wgląd w moje serce. Słyszysz jego cichy szept. Daj, Boże, byśmy stojąc przed Twoim obliczem, zachowali w sercach wdzięczność za dar modlitwy i pamiętali w nich nie tylko o swoich potrzebach. Amen.

źródło