Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Iz 5,20

Ostrzegasz nas, Panie. Dziękujemy za Twoje: „biada!”. Tak łatwo bowiem pogubić się w życiu, tak łatwo pomylić wartości, priorytety. Panie, potrzebujemy Twego światła, abyśmy umieli rozróżnić, co dobre, a co złe, abyśmy zła nie nazywali dobrem, a dobra złem, abyśmy nie uważali, że ciemność jest światłością, a światłość ciemnością. Pomóż nam, Panie, walczyć ze złem, które zakrada się w nasze życie, a które przynosi tylko gorycz, ból, żal i niesmak, które krzywdzą bliźnich.
Panie, potrzebujemy Ciebie, bo Ty jesteś światłem tego świata, potrzebujemy Twego światła także dzisiejszego dnia. Potrzebujemy po to, byśmy dzisiaj dokonywali dobrych, właściwych wyborów. Potrzebujemy, bo chcemy to światło przekazywać dalej, chcemy, by ono zmieniało nasze domy, miejsca pracy, nasz Kościół i nasz kraj.
Amen.

 

źródło