Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. 2 Mż 17,11

Dopóki krzyczę, dopóki mam ręce podniesione do góry, do Ciebie, dopóty mam szansę…
Zagadać modlitwą ból
Zmawianiem psalmów
Przykazań
Ojcze nasza
Zagłuszyć krzyk duszy
Liczyć na Boże miłosierdzie
Prosić o
Uwolnienie od
Męki
Zdań przeczytanych
Usłyszanych
Raniących do szpiku kości
I rdzenia duszy
Zasłonić Niebem
Ten brud
Amen

 

źródło