Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Ewangelia Jana 14,26

Każda sekta pragnie posiadać Ducha Świętego, aby im wierzono. Ale jeśli spojrzymy na ten werset i inne, jemu podobne, to będziemy potrafili dobrze oceniać i odrzucać wszystko, co się mu sprzeciwia. Gdyż oni podają to, co sami chcą, ale ja wiem, co mówi mój Pan, Chrystus, i w co mam wierzyć. Jeśli zaś przychodzi ktoś i mówi mi coś, jakoby pochodzące i objawione przez Ducha Świętego, to trzymam się tego Słowa i sprawdzam tę naukę według niego, jak według kamienia probierczego. I jeśli widzę, że wszystko się zgadza z tym, co mówi Chrystus, to uznaję to za prawdziwe i dobre. Gdy jednak zbacza ona i dąży ku czemuś innemu, to odpowiem: „Ty nie jesteś Duchem Świętym, ale obrzydliwym szatanem. Prawdziwy Duch przychodzi jedynie w imieniu Chrystusa i naucza tylko tego, czego nauczał Chrystus”.