Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ga 3,26

Dobry Ojcze, cieszę się, że jestem dzieckiem Bożym. Jak wspaniale żyć, czując się kimś ważnym i wyróżnionym. Dziękuję, Boże, za Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, którego zesłałeś na ziemię. Dziękuję, że poznając Go jako człowieka, wiem, że On mnie rozumie, bo sam to przeżywał. Był przecież niejednokrotnie smutny, zmęczony i opadał z sił. Dziękuję, Boże, że wiara dodaje mi sił do nowych zadań, wzmacnia i podnosi każdego.

Pocieszaj mnie w każdej chwili dzisiejszego dnia. Daj, aby smutek przerodził się w radość, aby rozczarowanie zmieniło się w sens życia, abym, odpychając zło, budowała swoją wiarę. Przyjmij, Panie, wszystkie moje myśli, słowa i czyny, wszystko, co mam i posiadam, oddaję w Twoje, dobrego Ojca ręce i proszę, prowadź mnie jako swoje dziecko do Twojego Królestwa. Amen.

 

źródło