Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. 2 Tm 3,12

Kochany Panie, dziękuję Ci, że jesteś ze mną w każdej sytuacji. Nie obiecałeś mi łatwego życia, ale obiecałeś, że mnie nigdy nie opuścisz. I tego stale dotrzymujesz. Kiedy ludzie mnie wyśmiewają, bo się modlę, jesteś ze mną. Kiedy wytykają mnie palcami, bo chodzę do kościoła, jesteś ze mną. Kiedy nie chcą ze mną mieć nic wspólnego, bo czytam Biblię i nie wypieram się Ciebie, jesteś przy mnie. Kiedy mówią: „jesteś inna” i spychają mnie na margines społeczności, Ty mnie nie opuszczasz. Więc wołam:

Zostań z nami
bo noc już nadchodzi
jak zła królowa
okrywa nas czarnym szalem
jej lodowaty podmuch
budzi lęk w sercach
robi się ciemno i zimno
ale przy Tobie Jezu
jest zawsze jasno i ciepło…
dlatego zostań z nami
w ciemnych godzinach
naszego życia.
Amen.

źródło