Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Hbr 4,14

Panie nasz i Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za naszego arcykapłana, dzięki któremu mamy obietnicę żywota wiecznego. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za najlepszy wzór do naśladowania, jaki mamy. Dziękujemy Ci za naszą wiarę, za społeczność z Tobą, dary Ducha Twojego, za społeczność Twojego Stołu, do którego przystępujemy z naszymi braćmi w wierze. Dziękujemy Ci, Panie, za każdy dzień, który rozpoczynamy z Tobą i z Tobą kończymy. Prosimy, bądź przy nas, abyśmy trwali w wierze. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło