Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Hbr 12,1

Boże, Ty wiesz, jakim cierpieniem jest dla człowieka strata drogiej osoby. Potrzeba czasu i ciszy, by choć w części uporać się z dręczącymi pytaniami, by w końcu zrozumieć, że bliski nam człowiek zasila już obłok świadków. Teraz mocniej oddziałuje na nas świadectwo jego wiary, słyszymy słowa nieraz za życia do nas kierowane i lepiej rozumiemy ich sens. Dziękuję za świadectwo wiary tych, którzy dzielili ze mną swoje dni tu, na ziemi. Dziękuję, że są bezpieczni w Tobie, a ich przykład pomaga zrozumieć sens i cel mojej podróży.

Panie Jezu, pomóż mi codziennie zrzucać mój grzech pod Twoim krzyżem. Nie pozwól, by zaplątanie w doczesność nie pozwalało mi biec w wyścigu wiary. Daj mi tę łaskę, by moje życie i teraz, i gdy odejdę, było świadectwem dla innych. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło