Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bogiem – mówi Wszechmocny Pan. Ez 34,31

Tak piękny to dar i niezwykły. Życie. Od Ciebie, Panie, pochodzi życie każdej istoty. W Tobie tylko odnaleźć możemy cel i sens naszego istnienia.

Nie tylko powołałeś do życia każdą i każdego z nas. Ty pragniesz być naszym Bogiem, naszym sprzymierzeńcem i naszą ochroną. Dałeś nam obietnicę niezmierzonej łaski. Dla Ciebie warto starać się wypełnić życie tym, co dobre, co pożyteczne. Dodawaj nam sił, byśmy umieli i chcieli wydawać dobre owoce wiary. Dla Ciebie, Panie, i ku Twojej czci.

Prowadź nas tak, jak pasterz swoją trzodę; lecz nas i ratuj, pocieszaj i obdarzaj szczęściem. Czynisz tak, Panie, każdego dnia, a ja tylko z rzadka o tym pamiętam i dziękuję. Niech na wieki będzie Ci chwała, cześć i dziękczynienie. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło