Miejcie się na baczności. Jeśliby zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. Łk 17,3

Miłosierny Panie mój i Boże, przydaj mi mądrości, bym zawsze wiedziała, jak reagować na zło, którego tak wiele w tym świecie, w moim otoczeniu. Przydaj mi mądrości, bym potrafiła w duchu miłości Chrystusowej napominać moich bliźnich, gdy Ciebie obrażają swoimi czynami i słowami. Dopomóż mi przez swego Ducha Świętego, bym zawsze czekała na odpowiedni moment i dobierała właściwe słowa, które nie będą ranić, ale skutecznie zachęcą do upamiętania tych, którzy tego potrzebują i do życia w zgodzie z Twoimi przykazaniami. Nie pozwól mi, Panie, rozpamiętywać krzywd, jakich doświadczyłam ze strony złych ludzi. Naucz szczerze przebaczać, gdy ktoś prosi mnie o przebaczenie. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło