10. sesja Synodu Kościoła odbędzie się online

W dniach 23-24 kwietnia 2021 r. będzie odbywać się 10. sesja XIV Synodu Kościoła.

Po raz czwarty synodałowie będą obradowali w trybie online na platformie ZOOM.

W pierwszym dniu obrad zostanie przedstawione sprawozdanie Rady Synodalnej (w tym dotyczące zespołu ds. urzędu kościelnego)   Biskupa Kościoła i Konsystorza. Zaplanowano również dyskusje nad sprawozdaniami z pracy duszpasterstw, komisji synodalnych oraz instytucji kościelnych. Rozpocznie się również praca nad wnioskami nadesłanymi na Synod Kościoła.

W sobotę synodałowie spotkają się z ks. Martinem Junge, sekretarzem generalnym Światowej Federacji Luterańskiej i będą dyskutować o przygotowaniach do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które odbędzie się w 2023 r. w  Krakowie.
Prowadzone będą dalsze prace nad wnioskami nadesłanymi na 10. sesję Synodu. Wśród zgłoszonych materiałów są m.in. wnioski synodalnej komisji kobiet dotyczące ordynacji kobiet na prezbiterów (księży).  Będzie też mowa o wprowadzeniu przepisów dotyczących czasowej niemożliwości pełnienia służby przez proboszczów parafii, na przykład w czasie ich choroby.
__________________________

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.