A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Iz 8,19

Tak łatwo jest zbłądzić. Tak łatwo dać wiarę temu zgiełkliwemu światu, który nas osacza. Niezwykle prosto jest w momentach podejmowania trudnych decyzji kierować się tym, co podszeptują inni, często w dobrej wierze. Tymczasem już nie raz pokazałeś mi, Panie, że nie ludzką mądrością powinnam się kierować, a jedynie zaufaniem do Ciebie. Już nie raz dokonałam złego wyboru, kierując się swoimi lękami lub radą innych ludzi. Ty spraw, bym pamiętała, że tylko w Tobie jest prawda, że tylko w Tobie znajdę mądrość. Ty mnie znasz, Ojcze, Tobie powinnam się powierzać z pełną wiarą. Tylko w Tobie jest nadzieja. Ojcze, prowadź mnie i błogosław w sprawach błahych i ważnych, nieś mnie na rękach swoich aniołów co dzień, bym w Tobie znalazła ukojenie. W imieniu Jezusach Chrystusa, Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

źródło