Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Ps 39,6

Nasz drogi Panie, Władco naszego życia. Ty wiesz, ile jeszcze przed nami pozostało dni życia tu na ziemi. Nie wiemy, co wydarzy się za rok, ale o jednym jesteśmy przekonani, czuwasz nad nami i w swej wielkiej dobroci i miłosierdziu chcesz nas prowadzić drogą wiodącą do żywota wiecznego. Obiecujesz nam: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”. (Obj 2,10). Boże, chcemy być Tobie wierni i pragniemy żyć z Tobą w niebiańskiej ojczyźnie i dlatego prosimy: spraw, abyśmy pamiętali o tym, że życie nasze tu na ziemi kiedyś dobiegnie końca. Daj, abyśmy postępowali zgodnie z Twoją wolą i wytrwali w nadziei, że to, co najlepszego przygotowałeś dla nas, jest jeszcze przed nami. Zatem możemy być pewni, że nasze pielgrzymowanie ma sens, gdyż zakończy się ono przejściem z doczesności do wieczności. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

 

 

źródło