Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. J 1,9

Boże, Twoja światłość rozjaśniła odwieczne ciemności na początku stworzenia świata. Twoja światłość przyszła do ludzi w ciemną, zimową noc i została niezauważona. Jedynie pasterze i mędrcy byli zafascynowani niezwykłym blaskiem gwiazdy, ale bez anielskiego poselstwa nie zrozumieliby tych znaków. Światłość to nie tylko jasność, ale wzbudzenie nowej świadomości, oświecenie ludzkiego umysłu i serca. Prawdziwa światłość przynosi zrozumienie dla rzeczy dziejących się w świecie. Pomaga nam rozpoznać, co dobre i szlachetne, a co należy w życiu odrzucić.

Wigilia niech będzie przypomnieniem naszej „czujności” i stania na „straży”, i słów Syna Twojego, Jezusa: „Ja jestem światłością świata, prawdą i życiem wiecznym”.
Amen

źródło