Nowy Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży

Z dniem 1 stycznia 2021 roku funkcję tę będzie pełnił ks. Tymoteusz Bujok.

31 grudnia 2020 r. ks. Marcin Konieczny kończy służbę jako Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży. Z dniem 1 stycznia 2021 roku funkcję tę będzie pełnił ks. Tymoteusz Bujok. W związku z tym mianowaniem, od nowego roku, prowadzenie Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży powierzono Centrum Misji i Ewangelizacji.

Ks. Tymoteusz Bujok urodził się 11 sierpnia 1989 r. w Cieszynie. Został ochrzczony (29 października 1989) i konfirmowany (9 maja 2004) w parafii w Wiśle Centrum.

W 2008 roku ukończył naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie i rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2013 roku ukończył studia broniąc pracę magisterską pt.: „Funkcja cytatów starotestamentowych w argumentacji apostoła Pawła na przykładzie Ga 4, 21-5,1”. Praktykę kandydacką odbywał w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie oraz w parafii w Opolu.
Ordynowany na duchownego 13 grudnia 2014 r. w Skoczowie. Był wikariuszem Centrum Misji i Ewangelizacji (2015) oraz parafii w Gliwicach (2015-2018). 1 września 2018 r. rozpoczął ponownie pracę w CME na stanowisku zastępcy dyrektora ds. ewangelizacji.

Ks. Tymoteusz Bujok lubi czytać fantastykę, chodzić po lesie, napić się kawy. Intrygują go historie innych ludzi. Jego ulubiony werset to fragment z Księgi Objawienia 3, 8 „Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.” Żona, Lucyna, jest z zawodu psychologiem. Córka Aniela ma siedem lat, a syn, Antek, cztery lata.