Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, a wierni twoi niech ci błogosławią! Ps 145,10

Ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Hbr 6,7