Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie, utwierdzasz ich serca. Ps 10,17

Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Rz 15,13