Wiem Panie, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Hi 42,2

Setnik rzekł do Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Mt 8,8