Z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz. Rozmnożysz dostojność naszą i znowu nas pocieszysz. Ps 70,20-21

Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Mt 18,14