Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Prz 15,1

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mt 5,9