Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. 1 Sm 16,7

Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Łk 22,61-62