Rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. 1 Mż 41,52

Jeden z ukrzyżowanych złoczyńców powiedział: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Łk 23,42-43