Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5 Mż 6,4

To jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. J 17,3