Dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom. Ez 20,41-42

Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20