W Bogu odniesiemy zwycięstwo. Ps 60,14

Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Kol 3,17