Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. 1 Sm 30,6

Paweł napisał do Filemona: Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich (…), aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Flm 4.6