Boaz powiedział do Rut: Do Pana przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Rt 2,12

Apostoł Paweł pisze: Polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśliby od was tego potrzebowała. Rz 16,1-2