Czyż On nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Hi 31,4

Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Hbr 4,13