Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej! Ps 81,2

Apostoł Paweł pisze: Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. 1 Kor 14,15