Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Ps 116,1

Gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mt 6,6