Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Ps 94,11

Chcę Chrystusa poznać i doznać mocy zmartwychwstania jego. Flp 3,10