Sługa Abrahama przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. 1 Mż 24,21

Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Hbr 10,36