Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc. Ps 8,3

Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Łk 9,48