Ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy cię miłują i przestrzegają twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy. Dn 9,4-5

Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Rz 5,20