Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony! Ps 31,10

Jezus powiedział: Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Łk 12,7