Nawiedzę karą według plonu waszych czynów – mówi Pan. Jr 21,14

Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Ga 6,9