Panie, nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego. Ps 141,4

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12,21