Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą! Ps 22,20

Apostoł Paweł powiedział: Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim. Dz 26,22