Bliski jest Ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną? Iz 50,8

Jezus powiedział: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Łk 19,5