Panie (…) w twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać. 2 Krn 20,6

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Ef 3,20-21