Pan (…) podnosi się, aby się nad wami zlitować. Iz 30,18

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. 2 Tm 2,1