Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Ps 23,2-3

Jezus mówi: Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. J 10,10