Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Ps 37,5

Mam tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Flp 1,6