Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam – mówi Pan. Jr 29,13-14

O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kol 3,2