Tak mówi Pan: W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Iz 49,8

Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Rz 10,12