Może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. Jon 3,9

Pan (…) okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. 2 P 3,9